Thông tin website vuhoang.vn

Website vuhoang.vn hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh (*). Sử dụng ngôn ngữ chính là Tiếng Việt. Tên miền vuhoang.vn do "Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Hoàng" làm chủ sở hữu, được đăng ký bởi "Công ty TNHH PA Việt Nam" vào ngày 21/05/2010 vuhoang.vn
Lỗi cần khắc phục
- Thẻ mô tả rỗng
- Website chưa được Google lập chỉ mục
- Không tìm thấy Google Analytic
- 117 liên kết không có thuộc tính TITLE
- 34 hình ảnh không có thuộc tính ALT
- Tương tác mạng xã hội thấp
Vũ Hoàng Audio

Thông tin liên hệ
[Thông tin liên hệ đã ẩn]
SEO
Google Index : 0
Google Backlink : 0
Google Analytics :
Google Page Speed :
Liên kết : 120
Liên kết không có tiêu đề : 117
Hình ảnh : 42
Hình ảnh không có chú thích : 34
Flash :
Iframe :
Thẻ ROBOT : INDEX, FOLLOW
Tệp ROBOTS TXT :
Sitemap :
Tỉ lệ text / html : 21.58
Phiên bản mobile :
Duyệt web an toàn :

<h1> Vũ Hoàng Audio
<h2> Vũ Hoàng Audio
<h3> Vũ Hoàng Audio
Mạng xã hội
Google Plus One : 0
Facebook Like : 0
Facebook Share : 0
Facebook Comment : 0
Thông tin máy chủ
DNS
ns1.pavietnam.vn
ns2.pavietnam.vn
nsbak.pavietnam.net
nsbak.pavietnam.vn
WHOIS
Creation Date: 2010-05-21 00:00:00.0
Expiration Date: 2019-05-21 00:00:00.0
Registrar: Công ty TNHH PA Việt Nam
Registrant Name: Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Hoàng
Name Server: ns1.pavietnam.vn
Name Server: ns2.pavietnam.vn
Name Server: nsbak.pavietnam.net
Name Server: nsbak.pavietnam.vn
Lưu ý
Các thông tin liên quan đến website này được cập nhật vào lúc 19:37 18/05/2017 bởi   administrator, và có thể thay đổi vào từng thời điểm.